Uzņēmums "1C - ANDI" 


Jaunumu saņemšana


JAUNUMI

11.06.2018.
Izmaiņas saistībā ar Vispārējo regulu par personas datu aizsardzību (General Data Protection Regulation - GDPR).

1. Pieņemot šīs Vienošanās nosacījumus, lietotājs piekrīt SIA “1C-ANDI” (turpmāk tekstā – Kompānija, juridiskā adrese Dzērbenes 14, Rīga, LV-1006) vietnes andi.lv web-formā aizpildīto personas datu vākšanai, glabāšanai un apstrādei. Par personas datiem tiek uzskatīta jebkura informācija, kas tiešā vai netiešā veidā skar noteiktu vai nosakāmo fizisko personu.

2. Šī informācija tiek izmantota, lai risinātu problēmas, ar kurām Jūs varat saskarties, lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem (piemēram, informācija par gaidāmajiem uzlabojumiem, izmaiņām), mijiedarbības uzlabošanai (piemēram, rēķinu nosūtīšanai elektroniskā veidā).

3. Tāpat lietotājs piekrīt personas datu apstrādei un to nosūtīšanai kompānijas pārrobežu darbuzņēmējiem.

4. Personas datu apstrādes gaitā ar personas datiem tiks veiktas šādas operācijas: vākšana, glabāšana, precizēšana, nodošana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana - visas minētās darbības tiks veiktas tikai šīs Vienošanās 2. punktā minētajiem mērķiem.

5. Kompānija garantē no lietotāja saņemtās informācijas tālāku neizpaušanu trešajām personām. Par pārkāpumu netiek uzskatīta personas datu sniegšana trešajām personām, kuras darbojas uz līguma pamata, kas noslēgts ar kompāniju, lai pildītu saistības pret lietotāju un tikai šīs vienošanās ietvaros.

6. Personas dati tiek glabāti un apstrādāti līdz visu nepieciešamo procedūru pabeigšanai vai kompānijas likvidācijai.

7. Lietotājs vai tā pārstāvis piekrišanu var atsaukt, nosūtot rakstisku iesniegumu uz kompānijas e-pastu hotline@andi.lv. Tāpat lietotājs var atteikties no elektronisko ziņojumu saņemšanas, nospiežot norādi “Atteikties”, kas atrodama katra e-pasta beigās.

8. Lietotājs piekrīt cookies failu izmantošanas politikai, kas tiek izmantota vietnē, kā arī piekrīt, ka tiek saņemta informācija par IP-adresi un citas ziņas par tā aktivitātēm vietnē. Informācija netiek izmantota lietotāja personas identificēšanai.

9. Apstrādājot personas datus, kompānija nodrošina nepieciešamās tehniskās un organizatoriskās prasības personas datu aizsardzībai no nesankcionētas vai nelikumīgas piekļuves datiem, kā arī no citām nelikumīgām darbībām saistībā ar personas datiem.


Atpakaļ sarakstā

search

Pēdējie Jaunumi
Uzņēmuma "1C" ziņas
08.02.2019.
"1C" uzņēmums aicina uz bezmaksas apmācību, treniņiem un sacensībām WorldSkills rus/Eng. Sīkāk
Kurss "Datorprasmes grāmatvedībā (programma „1С Grāmatvedība 8”)"
29.01.2019.
Turpinās dalībnieku uzņemšana mācību grupās – kurss „Datorprasmes grāmatvedībā (programma "1C Grāmatvedība 8"). SīkākCopyright Andi 2013 © Design & Development Andi Web.