Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


"1C:Profesionālis" sertifikācija

Sertifikāts "1C:Profesionālis” ir oficiāls apstiprinājums tam, ka tā īpašnieks spēj efektīvi izmantot savā darbā visu plaši izplatīto grāmatvedības, tirdzniecības-noliktavas, vadības uzskaites un darba algas aprēķina automatizācijas programmu iespēju spektru.

TESTĒŠANA „1C:PROFESIONĀLIS” NOTIEK PIRMDIENĀS, PLKST. 13.00.”

Pašlaik tiek rīkota programmu lietotāju sertifikācija:

 • "1C:Grāmatvedība" versijas 8, 7.7, 6.0;
 • "1C:Tirdzniecība un Noliktava 7.7";
 • "1C:Darba alga un Kadri 7.7";
 • par platformas 1C:Uzņēmums 8 pamatmehānismu un iespēju pārzināšanu;
 • "1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana";
 • "Ražošanas uzņēmuma vadība" "1C:Uzņēmums 8" programmu sistēmas tipveida konfigurācijas iespēju un lietošanas īpatnību pārzināšanu;
 • "1C:Darba alga un Personāla vadība 8" programmas īpatnību un lietošanas pārzināšanu.

Sertifikātu izdod firma "1C" pēc datortestēšanas rezultātiem. Ar Finansu Akadēmijas speciālistu un firmas "1C" metodistu izstrādātiem testiem iespējams ātri un objektīvi pārbaudīt zināšanas par "1C:Uzņēmums" programmu sistēmas iespējām un darba īpatnībām.

Kādas priekšrocības sniedz sertifikācija

Lietotājam

 • Oficiālu apliecinājumu par augsto kvalifikāciju, pieredzi un darba iemaņām ar plaši izplatītām grāmatvedības un tirdzniecības-noliktavas uzskaites automatizācijas programmām.
 • Nopietnas priekšrocības nesertificēto kolēģu vidū virzoties pa karjeras kāpnēm vai iekārtojoties darbā.
 • Vadības un darbinieku cieņa un uzticēšanās.
 • Pārliecību par savām zināšanām un spējām.

Uzņēmumam

 • Profesionālo iemaņu objektīvu kritēriju vērtējumu pieņemot darbiniekus darbā, virzot tos pa dienesta kāpnēm vai apbalvojot.
 • Grāmatvedības un tirdzniecības dienestu darbinieku sagatavošanas un apmācības līdzekļu un laika patēriņa samazināšanu.
 • Uzņēmuma darba kvalitātes paaugstināšanu, risku un problēmu minimizēšanu.

Sertifikāts "1C:Profesionālis" apliecina, ka tā īpašniekam ir zināšanas un iemaņas, kas ļauj:

 • Instalēt un sagatavot darbam programmas "1C:Grāmatvedība" un "1C:Tirdzniecība un Noliktava".
 • Paaugstināt grāmatvedības darba efektivitāti un uzskaites operativitāti izmantojot visu automatizācijas programmu iespēju spektru.
 • Izvairīties no kļūdām strādājot ar grāmatvedības, finansu, tirdzniecības-noliktavas informāciju, saīsināt visa veida pārskatu sagatavošanas laiku.
 • Patstāvīgi iestatīt programmu pie likumdošanas vai uzskaites metodikas izmaiņām.
 • Samazināt līdz minimumam sistēmas dīkstāves laiku un ar tās atbalstu saistītos kopējos izdevumus.
 • Administrēt sistēmu, nodrošināt datu drošību un saglabāšanu, nepieļaut nesankcionētu piekļuvi datiem. Tas samazinās svarīgas informācijas zaudēšanas vai noplūdes risku.
 • Organizēt informācijas mijiedarbību ar citām apakšnodaļām, kas izmanto "1C:Uzņēmums" programmu sistēmas komponentes, nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu.

Kā nokārtot sertifikāciju 
Sertifikācijas eksāmenus pieņem firmas "1C" Autorizētie Sertifikācijas Centri (ASC). 

Eksāmena kārtošanai nepieciešams:

 • ASC saņemt reģistrācijas formu un rēķinu eksāmena apmaksai. Eksāmena cena - 18.50EUR (ar PVN 21%).
 • Apmaksāt eksāmenu un pasūtīt testa uzdevumu. Pasūtīt uzdevumu iespējams tikai pēc naudas ienākšanas ASC kontā.
 • Pēc apmaksas ienākšanas ASC kontā, Jums tiek pasūtīts individuāls tests firmā "1C".
 • Uzdevums nonāk ASC aptuveni 48 stundu laikā pēc Jūsu pasūtījuma.
 • Testēšana „1C:Profesionālis” notiek katru pirmdienu,  13.00, firmas „ANDI M” mācību klasē. Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, Latvija.
 • Pēc tam, kad lietotājs izpildījis testa uzdevumu, tas tiek nosūtīts uz pārbaudi firmai "1C". Rezultāts tiks paziņots drīzumā pēc testa nodošanas. Ja testa uzdevums veiksmīgi izpildīts, pēc 1-2 nedēļām uz Jūsu adresi no firmas "1C" tiks nosūtīts sertifikāts.

Eksāmenu kārto datorizēti un tas sastāv no 14 jautājumiem par dažādām tēmām un programmas izmantošanas aspektiem.  
Katram jautājumam tiek piedāvāti vairāki atbilžu varianti, no kuriem jāizvēlas vispilnīgākais un pareizākais variants. Tiek noteikts kopējais 30 minūšu laika ierobežojums atbildēm uz visiem jautājumiem. Turklāt, atbildes laiks uz katru atsevišķu jautājumu nav ierobežots.

Eksāmena rezultāts tiek vērtēts pēc divu ballu sistēmas „Nokārtots” – „Nav nokārtots”. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu („Nokārtots”), jāatbild pareizi uz 12 jautājumiem noteiktās 30 minūšu laika robežās. Atbilžu kārtība un laiks, kas tiek patērēts uz atsevišķiem jautājumiem, labojumiem atbildes laikā, atkārtota atgriešanās pie vieniem un tiem pašiem jautājumiem – rezultātu neietekmē.  
Pirmstermiņa atbildes uz visiem uzdevuma jautājumiem pie rezultātu vērtēšanas arī netiek ņemtas vērā.

Lai sagatavotos sertifikācijas eksāmenam, ieteicams izmantot dokumentāciju, kas iekļauta programmproduktu piegādes komplektā.


search
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.