Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


1C:GRĀMATVEDĪBA 8

1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” ir komplekss, kas sevī ietver platformu ”1C:Uzņēmums” un konfigurāciju ”1C:Grāmatvedība Latvijai”.  ”1C:Grāmatvedību 8 Latvijai” var izmantot ar lietojumprogrammām "Tirdzniecības vadīšana" un "Darba alga un Personāla vadība", kas arī ir izveidoti uz „1C:Uzņēmums 8” platformas.

Uzskaite „no dokumenta”

Pamatveids kādā saimnieciskās operācijas atspoguļo uzskaitē ir grāmatvedības pirmdokumentiem atbilstošo konfigurācijas dokumentu ievade. Pie tam, pieļaujama tieša atsevišķu grāmatojumu ievade.

Noliktavas uzskaite

Noliktavās preces var uzskaitīt pēc daudzuma-summas un pa partijām. Ja uzskaite noliktavās nav nepieciešama, tā var būt atslēgta.

Tirdzniecības operāciju uzskaite

Automatizēta preču un pakalpojumu saņemšanas un realizācijas operāciju uzskaite. Priekš mazumtirdzniecības tiek atbalstītas tehnoloģijas darbam automatizētās un neautomatizētās tirdzniecības vietās. Automatizēta komisijas tirdzniecība gan attiecībā uz precēm, kas pieņemtas uz komisiju, gan tās, kas nodotas uz turpmāko realizāciju.

Naudas līdzekļu operāciju uzskaite

Automatizēta skaidras un bezskaidras naudas līdzekļu un valūtas operāciju uzskaite.Tiek automatizētas tādas operācijas kā, norēķini ar piegādātājiem, pircējiem un norēķinu personām. Norēķinus ar kontrahentiem var veikt eiros, nosacītās vienībās un ārzemju valūtā.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite

Automatizētas visas uzskaites pamatoperācijas: saņemšana, reģistrēšana uzskaitē, amortizācijas aprēķināšana, modernizācija, pārdošana, norakstīšana, inventarizācija.

Vairāku organizāciju saimnieciskās darbības uzskaite vienotā informācijas bāzē

„1С:Grāmatvedība 8 Latvijai” piedāvā iespēju kārtot vairāku organizāciju grāmatvedības uzskaiti kopējā informācijas bāzē, pie tam atsevišķu organizāciju lomā var būt arī individuālie uzņēmēji. Tas būs ērti situācijā, kad šo organizāciju saimnieciskā darbība cieši saistīta savā starpā: var izmantot kopējos preču, kontrahentu (darījumu partneru), darbinieku, pašu noliktavu u.c. sarakstus, bet obligātos pārskatus veidot atsevišķi.

Pateicoties iespējai kārtot vairāku organizāciju saimnieciskās darbības uzskaiti vienotā informācijas bāzē, „1С:Grāmatvedību 8 Latvijai” var izmantot kā nelielās organizācijās, tā arī holdingos ar sarežģītu organizācijas struktūru.

Lai apgūtu programmu „1С:Grāmatvedība 8 Latvijai” un iemācītos kā lietot datorizēto grāmatvedības uzskaites sistēmu „1C:Uzņēmums 8” ir paredzēts lekciju kurss.

1C: Grāmatvedība 8 palīdz sekot līdzi dažāda veida komercdarbībai

1C: Grāmatvedība 8 atvieglo ikdienas darbu grāmatvedim

1C: Grāmatvedība 8 ātri atspoguļo izmaiņas likumos

1C: Grāmatvedība 8 ņem vērā individuālās vēlmes katram lietotājam

1C: Grāmatvedība 8 palīdz efektīvi organizēt darbu

Mēs zinām, kā palīdzēt grāmatvedim viņa grūtajā darbā

Ar ”1C:Grāmatvedību 8” automatizējamā uzdevumu sfēra tiek ilustrēta ar sekojošu shēmu:

Programmproduktā „1С:Grāmatvedība 8 Latvijai” iekļauta tehnoloģiskā platforma „1C:Uzņēmums 8” un konfigurācija (lietojumprogramma) „Uzņēmuma grāmatvedība Latvijai”. Uzskaites nosacījumi iestatīti konfigurācijā.

„1С:Grāmatvedība 8 Latvijai” paredzēta grāmatvedības uzskaites automatizācijai, ieskaitot obligāto (reglamenta) pārskatu sagatavošanu organizācijās, kuras veic jebkura veida komercdarbību: vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, pakalpojumu sniegšana, utt. Grāmatvedības uzskaite tiek kārtota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.

”1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” nodrošina praktiski jebkuru uzņēmuma grāmatvedības dienesta uzdevumu risinājumu sekojošās sadaļās: savstarpējie norēķini ar debitoriem un kreditoriem, kases un bankas operāciju uzskaite, norēķini ar norēķina personām (avansu atskaites), operācijas ar pamatlīdzekļiem, preču uzskaite (ja grāmatvedības dienests atbild par preču uzskaiti uzņēmumā).

1C Grāmatvedība 8 Latvijai Bāzes versijas atšķirības no PROF versijām ir sekojošas:

Netiek atbalstīta - vairāku organizāciju uzskaite vienotā informācijas bāzē;

Netiek atbalstīta – uzskaite vairākās valūtās;

Netiek atbalstīta – teritoriāli dalīto informācijas bāžu darbība;

Netiek atbalstīta – iespēja izmainīt (konfigurēt) lietojumprogrammu;

Netiek atbalstīts – daudzlietotāju darba režīms, tajā skaitā netiek atbalstīts klients-serveris darba variants;

Netiek atbalstīts - COM-savienojums un Automation-servera atbalsts.

Pāreja no bāzes versijas uz PROF versiju

Bāzes versijas lietotājiem, kuriem attīstoties biznesam programmas iespēju kļūs par maz, varēs iegādāties „1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” PROF versiju un citus „1C:Uzņēmums” produktus ar atvieglotiem noteikumiem, kas saglabās sākotnējo ieguldījumu produktā. Pārejot no „1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” bāzes versijas un PROF versiju, bāzes versijā uzkrātie uzskaites dati pilnībā tiek pārnesti uz jauno programmu.


search


Grāmatvedības apkalpošana


SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.