Uzņēmums "1C - ANDI" 


Jaunumu saņemšana


JAUNUMI

Kurss 14.07.2020.

Mācību centrs „1C-Andi” informē

Turpinās dalībnieku uzņemšana mācību grupās:

Kurss "Datorprasmes grāmatvedībā 

(programma „1С Grāmatvedība 8”)"

Kursi palīdzēs Jums sistematizēt savas zināšanas grāmatvedībā. Paredzams, ka klausītājs jau pārzina grāmatvedības uzskaites pamatus. Visa kursa laikā Jūs pildīsiet dažādus praktiskus uzdevumus, kuros tiks aplūkotas situācijas, kuras bieži rodas reālajā programmas “1C:Grāmatvedība 8” izmantošanas laikā.     
Kursa cenā ir iekļauti metodiskie materiāli un programmas mācību versija (1C:Mikrouzņēmums 8 Latvijai) praktiskajiem mājas uzdevumiem.

Akadēmisko stundu skaits 150 (teorija– 62, prakse- 82, noslēguma tests – 6)

Nodarbības notiek Rīgā, Dzērbenes ielā 14.

Mācību ilgums grupā 37,5 nodarbības pa 4 akadēmiskajām stundām  (12.08.2020  – 02.10.2020)

Cena 450,00 Euro (ar PVN).

Līdz 20.07.2020 cena ar atlaidi 360,00 Euro (Ar PVN)!


Kursa programma:

·         Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi.

·         Programmas 1C:Grāmatvedība Latvijai darbības principu apraksts.

·         Informācijas bāzu veidošana. Reģistru sākotnējā aizpildīšana. Sākumu atlikumu ievade.

·         Preču un pakalpojumu uzskaite. Materiālu izstrāde un uzskaite.

·         Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem).

·         Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem).

·         Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana).

·         Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite.

·         Darba alga un personāla uzskaite.

·         Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana.

·         Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.).


Kursa mērķis:

Datorprogrammas apguve grāmatvedības un nodokļu automatizētās uzskaites kārtošanai mūsdienu uzņēmumā ar programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” palīdzību.

Pēc kursa pabeigšanas Jūs pratīsiet:  

Kārtot grāmatvedības un nodokļu uzskaiti “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” programmā, iestatīt programmu uzskaites kārtošanai, strādāt ar programmas katalogiem, ievadīt grāmatojumus, noformēt tipveida dokumentāciju, formatēt standarta pārskatus, aizpildīt grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatus.Atpakaļ sarakstā

search
SIA “1C-Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.