Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


1С:Бухгалтерия Vai ir iespējams izdarīt tā, lai programmā varētu ieiet tikai ar paroli?

Jā. Jūs varat norādīt lietotāju sarakstu, kuri varēs strādāt programmā. Katram lietotājam var būt savaparole un savs lietotāja tiesību (iespēju) kopums darbam ar programmu. Lai izveidotu lietotāju sarakstu, jāatver uzņēmuma informācijas bāze režīmā “ Konfigurators “. Lietotāju sarakstu uz ekrāna izsauc izvēloties “Administrēšana – Lietotāji“. Lietotāji, kuriem noteikta piekļuves parole, tiek atspoguļoti ar ikonām, kas atzīmētas ar atslēgu. Ar izvēlnes “Darbības – Mainīt paroli“ palīdzību Jūs varat norādīt paroli vai to izmainīt. Lai izveidotu jaunu lietotāju, jāizvēlas punkts “Darbības – Jauns“.

Tālāk jāievada vārds, pilns vārds. Uz aizlikņa “Loma“ jānorāda tiesības (piemēram, “Administrators“) un interfeiss (piemēram “Grāmatvedis“).  


Uzmanību! Lietotājam piešķirto paroli nevar apskatīt, tādēļ, nosakot paroli, esiet uzmanīgi un 

iegaumējiet to!

 Lai saglabātu visus datus, katru dienu jāieiet konfiguratorā un jāsaglabā visi dati arhīvā. Vai programma to var izdarīt automātiski?

Jā, tāda iespēja ir. Aktīvās arhivēšanas programma 1C:Uzņēmums ir tas, kas Jums nepieciešams. 

„Hranitelj” – vienkāršs un drošs risinājums rezerves kopēšanai.

Jūs varat uzdot ērtāko laiku, lai automātiski saglabātu datus kā rezerves kopijas, glabāt rezerves 

kopijas visdrošākajā vietā uz cietā diska un atjaunot kopiju jebkurā laikā. Programma automātiski 

saglabās datu rezerves kopijas firmām, kurām Jūs kārtojat uzskaiti, un vairs nevajadzēs ieiet katrā 

informācijas bāzē un veikt nogurdinoši vienveidīgo saglabāšanas operāciju. Ļoti ieteicams saglabāt 

datus kā rezerves kopijas, jo bieži vairāku gadu laikā ievadītās informācijas vērtība pārsniedz paša 

datora vērtību.

 Jautājums: Kā gada beigās slēgt visus 6., 7. grupas kontus uz kontu 86.10?

Jūs varat izmantot dokumentu "Perioda slēgšana" (galvenās izvēlnes punkts "Dokumenti" -> 

Perioda slēgšana). Vispirms ir jāievada perioda slēgšanas datums (piemēram, 31.12.2007.). 

Dokumentā jānospiež poga "Ierakstīt" (dokumenta lejasdaļā). Tad jāveic dokumenta aizpildīšana 

(dokumenta augšdaļā poga "Aizpildīt dokumentu"). Saglabāto dokumentu "Perioda slēgšana" var 

atrast žurnālā "Pārējais".

search
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.