Uzņēmums "1C - ANDI" 


Jaunumu saņemšana


DARBA ALGA UN PERSONĀLA VADĪBA

 Kā noformēt darbnespējas lapu? (1C Darba alga 8 Kadri)

Personāldaļas darbinieks ievada dokumentu “Organizāciju darba prombūtne” (interfeiss “Organizācijas kadru uzskaite”, izvēlne “Kadru uzskaite” - “Nodarbinātība”), kur ievada datumu, no kura darbinieks nav iznācis darbā, un statusu “Slimo”. Pēc tam, kad darbinieks darba devējam iesniedz darbnespējas lapu, grāmatvedis atver apstrādi “Neierašanās analīze” (interfeiss “Organizāciju algas aprēķins“, izvēlne “Algas aprēķins“ - “Neierašanās“), kur nospiežot pogu “Izveidot“, automātiski tiek ievadīts aprēķina dokuments. Ar pogu “Atvērt aprēķina dokumentu” atveram izveidoto dokumentu un ievadām darbnespējas lapas beigu datumu, cēloni, aprēķinām un iegrāmatojam dokumentu.

  Kā noteikt štatu saraksta pārbaudi?

Lai, ievadot dokumentu “Pieņemšanas darbā organizācija“ un “Organizāciju kadru kustība“, 

programma salīdzinātu štata vienības kustības ar štatu sarakstu, jāveic sekojošais. Ieejam ziņu reģistrā “Organizāciju personāla uzskaites politika“ (interfeiss - “Pilns interfeiss“, izvēlne “Uzņēmums“, izveidojam jaunu dokumentu un atvērtajā formā ar karodziņu atzīmējam “Štata saraksta pārbaude“. Saglabājam izmaiņas.

Saskaņā ar šo nosacījumu programma neļaus lietotājam pieņemt darbā lieku štata vienību vai noteikt algas likmi, kas neatbilst štatu sarakstam.

 Kas jāizdara, lai pie jaunu dokumentu ievadīšanas lietotājam automātiski tiktu ievietota organizācija, apakšnodaļa un atbildīgā persona?

Ieejam “Lietotāja iestatījumi“ (izvēlne “Serviss“). Uz aizlikņa “Iestatījumi“ atveram mapi 

"Pamatnozīmes ievietošanai dokumentos un katalogos" un ievadām nozīmes "Pamatorganizācija", 

"Pamatapakšnodaļa" (vadības uzskaitei), "Organizācijas pamatapakšnodaļa" (reglamenta uzskaitei), 

"Galvenais atbildīgais".

 Kā noformēt atvaļinājumu?

Personāldaļas darbinieks, atbilstoši atvaļinājumu grafikam, ievada dokumentu “Organizāciju 

atvaļinājumi“ (interfeiss “Organizāciju kadru uzskaite“, izvēlne “Kadru uzskaite“ - 

“Nodarbinātība“). Pēc tam grāmatvedis atver apstrādi “Neierašanās analīze“, kur nospiežot pogu 

“Izveidot“, tiek izveidots aprēķina dokuments, un pēc tam, nospiežot pogu “Aprēķināt“, šis 

dokuments tiek aprēķināts un iegrāmatots. Apskatīt dokumentu, izdrukāt vidējās izpeļņas aprēķinu 

un atvaļinājuma aprēķinu iespējams, nospiežot pogu “Atvērt aprēķina dokumentu“.

search

Pēdējie Jaunumi
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli
25.03.2020.
Cienījamie klienti!

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, kas valstī izsludināts vīrusa Covid-19 dēļ, 1C-ANDI pāriet uz attālinātu darbība režīmu līdz 2020. gada 14. aprīlim, un visas plānotās lekcijas tiek atceltas.

Konsultācijas iespējams saņemt attālināti: rakstot uz adresi hotline@andi.lv vai izmantojot programmu 1C Konnect.

Zvanot uz atbalsta dienestu pa tālruņa numuru +371 67555777, dežūrējošais darbinieks tikai piefiksēs problēmu un nodos to atbildīgajiem speciālistiem, lai to atrisinātu. Sīkāk
Sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli
17.03.2020.

Dārgie klienti!

 
Sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli mēs pārejam uz attālināto darba režīmu.

Ar mums joprojām var sazināties pa tālruni 67 555 777, no 9.00 līdz 18.00 ofisā ir pieejami dežūrējošie darbinieki.

Mums var rakstīt uz hotline@andi.lv un mēs noteikti Jums atbildēsim.


Vēlam Jums visiem veselību.

Ar cieņu,

1C-Andi kolektīvs

SīkākSIA “1C-Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.