Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


1C:TIRDZNIECĪBAS VADĪBA 8

Programma „1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” – tas ir mūsdienīgs tirdzniecības uzņēmuma biznesa efektivitātes paaugstināšanas instruments.

Lietojumprogramma „1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” kompleksā risina vadības un operatīvās uzskaites, analīzes un plānošanas uzdevumus, automatizē tirdzniecības, finansu un noliktavas operācijas, nodrošina mūsdienīgu uzņēmuma vadīšanas līmeni. 
Lietojumprogramma automatizē sekojošus saimnieciskās darbības virzienus:

 • - pārdošanas pārvaldība (ieskaitot vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komisijas tirdzniecību);
 • - piegādes pārvaldība;
 • - pārdošanas un iepirkumu plānošana;
 • - noliktavas krājumu pārvaldība;
 • - pircēju pasūtījumu pārvaldība;
 • - klientu attiecību parvaldība;
 • - uzņēmuma preču apgrozījuma analīze;
 • - cenu analīze un cenu politikas pārvaldība;
 • - tirdznieciskās darbības efektivitātes analīze un monitorings.

Lietojumprogrammas informācijas bāzē tiek reģistrētas gan jau veiktās saimnieciskās operācijas, gan  tās, kuras tiek tikai plānotas. „1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” automatizē praktiski visu tirdzniecības un noliktavas uzskaites pirmdokumentu noformēšanu, kā arī naudas līdzekļu kustības dokumentu noformēšanu.

Lietojumprogramma paredzēta jebkuriem tirdzniecības operāciju veidiem. Realizētas uzskaites funkcijas sākot no katalogu kārtošanas un pirmdokumentu ievades līdz dažādu analītisko atskaišu iegūšanai.

Programmā iespējams kārtot vadības uzskaiti tirdzniecības uzņēmumā kopumā. Holdinga struktūras uzņēmumam dokumenti var būt noformēti vairāku holdingā ietilpstošo organizāciju vārdā.

„1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” – tā ir gatava lietojumprogramma, kuras pamatā ir spēcīga jaunas paaudzes tehnoloģiskā platforma „1C:Uzņēmums 8”. Bez platformas programmprodukta piegādes komplektā ietilpst konfigurācija „Tirdzniecības vadīšana”.

„1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” nodrošina automātisku grāmatvedības uzskaitei nepieciešamo datu atlasi, un šo datu izlādi uz „1C:Grāmatvedību 8 priekš Latvijas”. Turklāt, tiek paredzēta datu izlāde „1C:Uzņēmums 7.7” programmu grāmatvedības sistēmu konfigurācijās.

Uzņēmuma vadītājam

Uzņēmuma vadītājam no automatizācijas sistēmas ir nepieciešama reāla atdeve.

„1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” paaugstina uzņēmuma darba efektivitāti uz rutinēto operāciju rēķina, uz uzskaites kārtošanu reālā laika mērogā, uz ātras un ērtas informācijas sagatavošanas rēķina lēmumu pieņemšanai dažādos līmeņos. Sistēma ir ātri ieviešama ekspluatācijā un sāk sniegt atdevi. Izmainoties uzņēmumā darbu organizācijas vai vadības mērogiem un pieejai, sistēmas pārveidošanai nav nepieciešami lieli izdevumi. Tas tiek sasniegts ar biznesa procesu izveidi uz spēcīgas mūsdienu tehnoloģiskās platformas. Viena no svarīgākajām sistēmas „1C:Uzņēmums 8” īpašībām ir tās plašā popularitāte : vairāk kā 3000 specializētu firmu un liels daudzums sertificētu speciālistu gatavi palīdzēt jūsu uzņēmumam automatizācijas sistēmas uzstādīšanā, ekspluatācijā un turpmākajā pilnveidošanā.

Atšķirībā no savas priekšteces, lietojumprogrammas „Tirdzniecība un noliktava 7.7”, jaunā lietojumprogramma paredzēta ne tikai uzskaites automatizācijai, bet arī reālai palīdzībai visu līmeņu vadītajiem, sākot no direktora. Daudzi vadītāji novērtēs jaunos situācijas interaktīvās analīzes, interesējošo rādītāju detalizētu atšifrējumu saņemšanas līdzekļus. Tomēr, vēl svarīgāka ir regulāra vadības informācijas saņemšanas un analīzes iespēja. Jums nav nepieciešams pētīt ekrāna izvēlni vai detalizēti pārzināt sistēmas funkcijas, lai varētu izmantot „1C:Uzņēmums 8” kā aktīvu nepieciešamās informācijas avotu. Atskaite„Ziņojums vadītājam” nodrošinās pašreizējās situācijas pārskata veidošanu un atspoguļošanu – automātiski, regulāri, pēc jūsu uzdotās kārtības. Pamatrādītāju nozīmes, problēmas, kur nepieciešama jūsu operatīvā iejaukšanās, menedžeru darba rezultātu salīdzināšana – šo atskaiti jūs varat aplūkot intranetā, saņemt pa elektronisko pastu komandējumā vai uzdot sekretārim to izdrukāt. Šādā veidā, atrodoties jebkurā pasaules vietā, jūs zināsiet, kas notiek jūsu uzņēmumā jebkurā laika momentā, varēsiet pieņemt lēmumus un plānot turpmākās darbības, balstoties uz reālu informāciju.

Vadītājiem un tirdzniecības apakšnodaļu speciālistiem

Maksimāla uzmanība jaunajā lietojumprogrammā veltīta tam, lai nodrošinātu jūsu ikdienas darba efektivitāti. Plašas dokumentu sagatavošanas, preču cenu veidošanas un kustības vadīšanas, pasūtījumu pieņemšanas un to izpildes kontroles, noliktavas krājumu optimizācijas, preču apgrozījuma analīzes, iepirkumu un piegādes plānošanas iespējas padarīs programmu par jūsu uzticamu palīgu – jebkurā no jūsu atbildībā esošiem virzieniem vai iecirkņiem. „1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” ļaus izveidot jūsu kompānijā vienotu informācijas telpu, organizēt precīzu apakšnodaļu mijiedarbību, palīdzēs darbiniekiem strādāt vienotā komandā.

Uzskaites dienestu darbiniekiem

Sistēmas „1C:Uzņēmums” programmas ir kļuvušas par industriālu uzskaites risinājumu standartu. Programma „1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” iekļauj visu labāko, kas tika izstrādāts priekšteces – programmas „1C:Tirdzniecība un noliktava 7.7” attīstības gados. Šī šodien plaši izmantojamā tirdzniecības un noliktavas uzskaites automatizācijas sistēma papildināta ar veselu virkni jaunu iespēju. Jūs iegūstat jaunu instrumentu, kurš palīdzēs atbrīvoties no rutinētā darba un pietuvināt uzskaiti reālā biznesa vajadzībām. Turklāt, mūsu kompānijas regulārais informatīvi-metodiskais atbalsts ļaus vest uzskaiti atbilstoši spēkā esošai likumdošanai. Un, protams, „1C:Uzņēmums 8. Tirdzniecības vadīšana” sniedz iespēju pārnest nepieciešamos uzskaites datus uz grāmatvedības sistēmu.

Uzņēmumu IT-speciālistiem

„1C:Uzņēmums 8” sniedz jums līdzekļu un tehnoloģiju kompleksu korporatīvās informācijas sistēmas izstrādei, modifikācijai, administrēšanai un uzturēšanai, kas atbilst visjaunākiem standartiem. Visi šie līdzekļi ir iekļauti „1C:Uzņēmums 8” tiražējamo produktu piegādē. Bez papildizdevumiem jūs iegūsiet tieši tādus instrumentus, kādus izmanto „1C” firmas izstrādātāji. Kā rezultātā uzņēmumā ieviestā sistēma jums nebūs kā „melnā kaste”. Pieredze rāda, ka lielākai daļai sistēmas administratoru un automatizācijas speciālistu pilnīgi pietiek ar dažām dienām, lai apgūtu „1C:Uzņēmums 8” uzbūves principus – pēc tam jūs varēsiet ne tikai uzturēt, bet arī adaptēt sistēmu atbilstoši savu organizāciju vajadzībām. Nav mazsvarīgi arī tas, ka jūs varēsiet kļūt par „1C:Uzņēmums 8” speciālistu asociācijas dalībnieku, saņemt atbalstu pie sistēmas apgūšanas, izmantot daudzpusīgas saskarsmes un pieredzes apmaiņas iespējas ar kolēģiem. Reāla sistēmas atvērtība un tās vieglā adaptācija, plašas mērogošanas un integrācijas iespējas, administrēšanas un uzturēšanas vienkāršība un ērtība – tas viss jums ļaus patērēt minimālus spēkus, lai risinātu „mazsvarīgus” tehnoloģiskos jautājumus un koncentrēties uz saturīgiem, radošiem uzņēmuma biznesa procesu automatizācijas uzdevumiem.

Konsaltinga kompāniju speciālistiem un sistēmas integratoriem

Īsie termiņi un ieviešanas efektivitāte, samērīgas cenas un elastīga licencēšanas politika, darbā pārbaudīts tipveida un specializēto risinājumu komplekss, attīstīti integrācijas līdzekļi – tā ir tikai daļa no vērtīgākajām īpašībām, kas padara „1C:Uzņēmums 8” par teicamu „celtniecības materiālu” visdažādāko informācijas sistēmu izveidei. Vairākas konsaltinga kompānijas un sistēmas integratori atzīmē, ka „1C:Uzņēmums 8” izmantošana un sadarbība ar „1C” ir kļuvuši par svarīgiem projektu realizācijas faktoriem. Projektu risku samazināšana, iespēja piedāvāt pasūtītājiem konkurētspējīgu projektu un to izpildīt, iekļaujoties termiņos un tāmēs, - tas viss ļauj paaugstināt jūsu kompānijas reputāciju un biznesa rentabilitāti, paplašināt klientu loku un sadarbību ar tiem nostādīt industriālā līmenī.

Priekšrocības salīdzinājumā ar lietojumprogrammu „1C:Tirdzniecība un noliktava 7.7”

Pēc pāriešanas uz „Tirdzniecības vadīšanu” lietotājs saņem ne tikai spēcīgāku tirdzniecības operāciju uzskaites risinājumu, bet arī nepieciešamos līdzekļus uzņēmuma vadīšanas efektivitātes paaugstināšanai mūsdienu līmenī.

Realizētas jaunas iespējas, kas paaugstinās tirdzniecības uzņēmuma resursu izmantošanas efektivitāti:

 • pārdošanas, iepirkumu, naudas maksājumu plānošana;
 • uzņēmuma krājumu optimizācija ņemot vērā no piegādātājiem gaidāmās preces;
 • plānu ievērošanas, naudas līdzekļu pieejamības, piegāžu un maksājumu disciplīnas kontrole;
 • menedžeru darba efektivitātes analīze;
 • „Ziņojums vadītājam” automātiska veidošana;
 • elastīga cenu veidošanas shēma, ieskaitot dažādu atlaižu piešķiršanas iespējas ar mērķi ieinteresēt pircējus;
 • spēcīga atskaišu sistēma, kas ļauj iegūt visus nepieciešamos datus ar vajadzīgajiem grupējumiem un filtrāciju, ko var iestatīt pats lietotājs.

Lietojumprogrammā „Tirdzniecības vadīšana” realizētas mūsdienīgas metodes, lai pārvaldītu savstarpējās attiecības ar klientiem (CRM), tās nodrošina menedžeru augstu darba ātrumu un kvalitāti apvienojumā ar individuālu pieeju katram klientam.

 • lietotāja kalendārs;
 • menedžera darba vieta;
 • notikumu reģistrācija un savstarpējo attiecību vēstures glabāšana;
 • atgādinājumu sistēma;
 • iebūvētais elektroniskais pasts;
 • ABC- analīze un klientu klasifikācija pēc savstarpējo attiecību stadijām;
 • dažādu mārketinga akciju rīkošana klientu piesaistīšanai;
 • klientu aptaujas.

Platforma „1C:Uzņēmums 8” būtiski paplašina mērogošanas un dalītās informācijas bāzes darba iespējas, tajā skaitā no Interneta, kas gūs pieprasījumu lielos uzņēmumos ar teritoriāli attālinātām apakšvienībām.

Mūsdienīgs ergonomisks lietojumprogrammas interfeiss padara platformas „1C:Uzņēmums 8” servisa iespējas par pieejamām.


search

Vērtīga informācija :

Tirdzniecība un noliktava 7.7
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.