Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


ANDI: TIRDZNIECĪBAS VADĪŠANA LATVIJAI 8, RED. 10.2

Firmas „1C:ANDI” produkts „Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8, red.10.2” saņēmis sertifikātu "Savietojams! Programmu sistēma 1С:Uzņēmums"

Firmas „1C:ANDI" izstrādātais un tiražējamais programmprodukts „Tirdzniecības vadīšana Latvijai”, kurš iesniegts sertificēšanai kā konfigurācija, kas izstrādāta „1C:Uzņēmums 8” vidē, saņēmis sertifikātu "Savietojams! Programmu sistēma 1С:Uzņēmums 8".

„ANDI: Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8”

„ANDI:Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8” ir jaunās paaudzes tirāžas risinājums, kas paredzēts kompleksai operatīvās un vadības uzskaites uzdevumu automatizācijai, analīzei un tirdzniecības operāciju plānošanai, ar to nodrošinot efektīvu mūsdienīgo Latvijas uzņēmumu vadīšanu. Programmprodukts „ANDI:Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8” ir konfigurācija uz „1C:Uzņēmums 8” platformas bāzes. Konfigurācija iekļauj divas interfeisa valodas: krievu un latviešu, pie tam, iespējams vienlaicīgi strādāt lietotāju datu bāzē ar dažādām interfeisa valodām. Konfigurācija „ANDI:Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8” izstrādāta uz tipveida risinājuma „Tirdzniecības vadīšana 8, red.10.2” pamata saskaņā ar LR tirdzniecības uzskaites kārtošanas noteikumiem un var būt izmantota organizācijās, kuras iegādājušās programmprodukta „Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8” pamatpiegādes komplektu. Risinājuma attīstības pamatvirziens ir divvalodīgā interfeisa un spēcīgu funkcionālo iespēju realizācija, kas paredzēta tirdznieciskās darbības vadīšanai Latvijā.

Konfigurācijas „ANDI:Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8” funkcionālās iespējas:

 • pārdošanas pārvaldība;
 • piegādes pārvaldība;
 • savstarpējo attiecību pārvaldība pēc noslēgtiem apkalpošanas līgumiem
 • pārdošanas un iepirkumu plānošana;
 • naudas līdzekļu ieņēmuma un izdevuma plānošana;
 • noliktavas krājumu pārvaldība;
 • pasūtījumu pārvaldība;
 • savstarpējo attiecību pārvaldība ar kontrahentiem;
 • uzņēmuma preču apgrozījuma analīze;
 • cenu analīze un cenu politikas pārvaldība;
 • tirdznieciskās darbības efektivitātes analīze un monitorings.

Savstarpējie norēķini ar kontrahentiem

Apakšsistēma „Savstarpējie norēķini ar kontrahentiem” paredzēta savstarpējo norēķinu uzskaitei, kontrolei un analīzei. Apakšsistēma nodrošina dokumentu noformēšanas kontroli, pamatojoties uz vadības uzskaites tekošo norēķinu stāvokli ar doto kontrahentu, sniedz informāciju par pašreizējo norēķinu stāvokli, ieskaitot datus par preču un naudas līdzekļu kustību un savstarpējām saistībām. Apakšsistēma ļauj izsekot kontrahentu saistību stāvokli par katru darījumu.

Konfigurācijā savstarpējos norēķinus var kārtot vienlaicīgi divās valūtās:

 • vadības uzskaites valūtā;
 • savstarpējo norēķinu valūtā.

Savstarpējās attiecības ar pircējiem un piegādātājiem

Apakšsistēmā ar lietotāju kalendāra palīdzību realizēts plānoto notikumu reģistrācijas un automātiskās atgādināšanas mehānisms, ABC – analīze un savstarpējo attiecību ar pircējiem stadiju analīze, ABC – pārdošanas analīze, XYZ analīze.

Naudas līdzekļu uzskaite

Naudas līdzekļu vadības sistēma paredzēta plānojamo maksājumu apgrozījuma ieņēmumu un izmaksu uzskaitei, faktisko ieņēmumu un izmaksu uzskaitei un plānoto un faktisko naudas līdzekļu kustību analīzei. Konfigurācijā paredzēta naudas līdzekļu analīze pēc veidiem – skaidra nauda, bezskaidra nauda, debeta u.c.

Krājumi

Apakšsistēma "Krājumi" paredzēta noliktavas krājumu operatīvās uzskaites kārtošanai. Konfigurācijā realizētas sekojošas iespējas:

 • nomenklatūras uzskaite sēriju un raksturojumu griezumā;
 • noliktavas krājumu uzskaite sēriju un raksturojumu griezumā;
 • noliktavas krājumu uzskaite kvalitātes griezumā, brāķa uzskaite;
 • noliktavas orderu uzskaite;
 • preču saņēmums, realizācija, noliktavas operācijas;
 • preču rezervēšanas sistēma noliktavās; 
 • taras uzskaite;
 • papildizdevumu uzskaite;
 • importa preču uzskaite.

Savstarpējo attiecību pārvaldība pēc noslēgtiem apkalpošanas līgumiem

 • iespēja noslēgt abonentu apkalpošanas līgumus;
 • līguma ātrā meklēšana pēc numura, klienta uzvārda vai nosaukuma, pieslēguma adreses utt.;
 • pašreizējā un visu iepriekšējo līguma stāvokļu atspoguļošana;
 • visu iespējamo atlaižu un akciju noteikšana pēc līguma tarifiem;
 • automātiska bankas izraksta pieņemšana pēc apkalpošanas līguma;
 • automātiska rēķinu periodiskā piestādīšana pēc apkalpošanas līgumiem.

Mazumtirdzniecības operāciju uzskaite

Apakšsistēma „Mazumtirdzniecības operāciju uzskaite” paredzēta operāciju uzskaitei mazumtirdzniecības tīklā:

 • preču saņēmums mazumtirdzniecības noliktavā;
 • preču pārcenošana mazumtirdzniecības punktā;
 • preču atgriešana piegādātājam no mazumtirdzniecības punkta;
 • atskaite par pārdošanu mazumā norādot apmaksas veidus kases maiņā;
 • pārdevuma čeks norādot klienta un čeka apmaksas veidus;
 • kases maiņas slēgšana ņemot vērā klientam pārdotās preces un apmaksas veidus;
 • preču atgriešana no pircēja ņemot vērā pārdošanas pašizmaksu.

Pasūtījumu pārvaldība

Pasūtījumu pārvaldības sistēma satur pasūtījumu analīzes līdzekļus, paredzēta atbalstīt vadības lēmumu  pieņemšanu mijiedarbībā ar klientiem un palīdzēt atklāt problemātiskās vietas uzņēmumā un noliktavā.

Komisijas tirdzniecības operāciju uzskaite

Apakšsistēma paredzēta, lai automatizētu komitenta preču tirdzniecību un uzskaitītu preces, kuras nodotas uz realizāciju kontrahentam – komisionāram.

Savstarpējo norēķini ar norēķinu personām

Savstarpējo norēķinu uzskaite ar norēķinu personām tiek kārtota vienlaicīgi divos valūtas veidos: vadības uzskaites valūtā un norēķinu valūtā (ar norēķinu personu). Savstarpējo norēķinu detalizācija tiek kārtota ar precizitāti līdz darbiniekam (norēķinu personai).

Pārdošanas un iepirkumu plānošana

Plānošanas apakšsistēma apvieno divus virzienus: pārdošanas plānošana un iepirkumu plānošana. Neskatoties uz to, ka šo virzienu plānošanas tehnoloģija ir dažāda, dažādas prasības un ierobežojumi, pati plānošanas koncepcija, kopējie piegājieni un mehānismi tiem ir vienoti.

Apakšsistēma plānus ļauj iedalīt:

 • pa plānošanas horizontiem un periodiem;
 • pa plānošanas objektiem.

Īpaši no plānošanas apakšsistēmas iespējām jāatzīmē:

 • iespēju veidot iepirkumu un pārdošanas plānus pēc dažādiem scenārijiem ņemot vērā viena plāna dažādus variantus un versijas;
 • iespēja sastādīt gan apkopotos plānus (ar detalizāciju līdz nomenklatūras grupu līmenim), gan arī detalizētus plānus (ar detalizāciju līdz nomenklatūras pozīciju un preču raksturojumu līmenim);
 • plānu sastādīšana pēc daudzuma un (vai) summu rādītājiem;
 • plānu rādītāju sadale pa periodiem;
 • vajadzību plānošana ar iespēju konsolidēt vajadzības pēc dažādiem datu avotiem;
 • iepirkumu plāni;
 • pārdošanas plāni;
 • pircēju pasūtījumi;
 • vajadzību koriģēšana:
 • no tekošiem noliktavas krājumiem;
 • no piegādātāju pasūtījumu rezervēm;
 • kopsavilkuma vajadzību veidošana;
 • iepirkumu un pārdošanas plāna-faktu analīze.

Datu piekļuves tiesību sadale ierakstu līmenī

Eksistē iespēja lietotāju datu piekļuves tiesības sadalīt ierakstu līmenī. Konfigurācijā realizēta iestatīšana sekojošām darba vietām:

 • pārdošanas menedžeris;
 • iepirkumu menedžeris;
 • noliktavas pārzinis;
 • mantzinis;
 • kasieris;
 • ККМ operators.

Lietotāju piekļuves tiesības tiek sadalītas pēc sekojošiem kritērijiem:

 • kontrahents;
 • uzņēmuma kase;
 • noliktava.

Integrācija ar firmas „1C:ANDI” izstrādāto konfigurāciju „1C:Grāmatvedība 7.7 Latvijai”

Datu apmaiņa starp konfigurāciju „ANDI:Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8” un firmas „1C:ANDI” izstrādāto „1C:Grāmatvedība 7.7 Latvijai” - informācijas par „ANDI:Tirdzniecības vadīšana Latvijai 8” datu bāzē noformētiem pirmdokumentiem nodošana uz firmas „1C:ANDI” izstrādāto „1C:Grāmatvedība 7.7 Latvijai” konfigurācijas datu bāzi. Datu nodošanai realizēts elastīgs grāmatojumu izlādes nosacījumu iestatīšanas mehānisms. Piegādes komplektā ietilpst distributīvs uz CD-ROM, dokumentācijas komplekts, licences līgums.

Papildinformāciju var saņemt firmā „1C:ANDI” (Dzērbenes iela 14, korp. C, 502. kab., Rīga, Latvija) pa tālruni (+371) 67 555 777, e-mail: office@andi.lv vai www.andi.lv.


search
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.