Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


1С PRODUKTU LICENCĒŠANAS NOTEIKUMI

INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM UN PARTNERIEM

 

№ 4776

 

06.12.2005

  Produktu „1C:Uzņēmums 7.7” un „1C:Grāmatvedība 6.0.” komplektācijas papildinājums Latvijas lietotājiem

Informējam Jūs, ka saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 37. punktu (protokols Nr.55., §32.) „Grāmatvedības reģistru kārtošanai lieto tikai tādu grāmatvedības datorprogrammu, kuras izmantošanas tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu apliecina attiecīga licence vai licences līgums.”


„1C:Uzņēmums 8.0” programmproduktu komplektācijā ietilpst Licences Līgums, „1C:Uzņēmums 7.7” un  „1C:Grāmatvedība 6.0” produktu komplektācijā šāds līgums neietilpst. Sakarā ar šo, produktu „1C:Uzņēmums 7.7” un „1C:Grāmatvedība 6.0” lietotājiem Latvijā, kuriem nepieciešams Licences Līgums iesniegšanai kontrolējošās iestādēs vai citiem mērķiem, pēc „1C” distributora Latvijā - firmas „1C:ANDI” iniciatīvas izstrādāts Licences Līgums atbilstoši augstāk minētiem Noteikumiem.

Licences Līgums izdrukāts uz firmas „1C” veidlapas divās valodās – latviešu un krievu. Līguma teksts ir analoģisks „1C:Uzņēmums 8.0” produktu Licences Līguma tekstam un iekļauj tiesību un ierobežojumu aprakstu. Šo Līgumu nav plānots iekļaut licencēto programmproduktu „1C:Uzņēmums 7.7” un „1C:Grāmatvedība 6.0” komplektācijā, izņemot piegādes caur distributoru Latvijā - firmu „1C:ANDI”. Nepieciešamības gadījumā visiem reģistrētiem programmu „1C:Uzņēmums 7.7” un „1C:Grāmatvedība 6.0” lietotājiem Latvijā ir iespēja bez maksas saņemt Licences līgumu trīs veidos:

  1. Vēršoties „1C” partnerfirmā, kurā tika nopirkta programma vai, kurā uz šo momentu lietotājs tiek apkalpots. Priekš lietotāju pieprasījumu datu apstrādes „1C” partneri var vērsties pie „1C” distributora Latvijā - firmas „1C:ANDI” vai tieši firmā „1C”. Lai paātrinātu Licences Līguma saņemšanu caur „1C:ANDI”, partneriem ieteicams iepriekš aizpildīt pieteikumu elektroniskā formā www.andi.lv.
  2. Vēršoties pie „1C” distributora Latvijā - firmas „1C:ANDI”. Licences Līgumu izsniegšana un iespējamo jautājumu risināšana tiek veikta, sākot no 2005.gada 12.decembra darba dienās no 10-00 līdz 17.30 Dzērbenes ielā 14., kab. 502., Rīgā, Latvija. Uzziņas pa tālr. (+371) 67555777. Lai paātrinātu Licences Līguma saņemšanu caur „1C:ANDI”, partneriem ieteicams iepriekš aizpildīt pieteikumu elektroniskā formā www.andi.lv.
  3. Vēršoties ar pieteikumu firmas „1C” tehniskā atbalsta nodaļā Maskavā pa faksu +7 (495) 681-4407 vai elektronisko pastu hotline@1c.ru. Šajā gadījumā Licences Līgums lietotājam tiks nosūtīts pa pastu.

Vēršoties pie partnera vai distributora nepieciešams uzrādīt dzeltenās reģistrācijas anketas puses oriģinālu, kura iekļauta licencētā programmprodukta „1C:Uzņēmums 7.7” un „1C:Grāmatvedība 6.0” piegādes komplektā un paliek pie lietotāja. Iegādājoties licencētos produktus „1C:Uzņēmums 7.7” un „1C:Grāmatvedība 6.0” no distributora Latvijā - firmas „1C:ANDI”, reģistrācijas procesu uzņemas veikt firma „1C:ANDI”, saņemot no klienta aizpildītu dzeltenās reģistrācijas anketas puses oriģinālu. Ja aizpildītais dzeltenās reģistrācijas anketas puses oriģināls netika iesniegts, kā arī netika nosūtīts firmai „1C”, tad nepieciešams to aizpildīt un iesniegt.

Ja lietotāja reģistrācijas anketa nozaudēta, tad partneris vai distributors var palīdzēt reģistrācijas anketā norādītam lietotājam to atjaunot, apstiprinot legālu programmprodukta „1C:Uzņēmums 7.7” vai „1C:Grāmatvedība 6.0” izmantošanu, noformējot registracijas anketas atjaunosanas pieteikumu. Pēc tam lietotājs varēs saņemt Licences Līgumu.

Vēršoties pēc Licences Līguma tieši firmā „1C” nepieciešams norādīt:

  • Precīzu programmas nosaukumu
  • Reģistrācijas numuru
  • Organizācijas nosaukumu (vēlams krievu un latviešu valodās)
  • Precīzu organizācijas pasta adresi latviešu valodā
  • Personas, kura atbild par darbu ar šo programmproduktu, vārdu, uzvārdu latviešu valodā (persona, kurai nosūtīt Līgumu, lai tas nonāktu līdz adresātam).

Ja līdz šim lietotājs nosūtījis reģistrācijas anketas pusi firmai „1C”, lai piereģistrētos, un oficiāli tika reģistrēts firmā „1C”, tad Licences līgumu var saņemt pie „1C” partnerfirmas, kurā tika pirkta programma vai, kurā lietotājs uz doto momentu tiek apkalpots. Kā arī var saņemt pie „1C” distributoru Latvijā - firmu „1C:ANDI”, uz tiem pašiem noteikumiem, darba dienās no 10-00 līdz 17.30 Dzērbenes ielā 14., kab. 502., Rīgā, Latvija. Uzziņas pa tālr. (+371) 67555777. Ja lietotājs anketu nav nosūtījis, tad lai paātrinātu reģistrāciju, var pievienot pieteikumam reģistrācijas anketas puses kopiju, pēc tam nosūtot to pa pastu vai nododot firmai „1C” caur „1C” partneriem. Šajā gadījumā Licences Līgums tiks nosūtīts pēc lietotāja oficiālās reģistrācijas.

 

Nomainoties „1C” programmprodukta īpašniekam, nepieciešams to pārreģistrēt uz jauno īpašnieku, noformējot pārreģistrācijas iesniegumu.

search
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.