Uzņēmums "ANDI" 


Jaunumu saņemšana


"1C:Speciālists” sertifikācija

1C:Speciālists” un „1C:Speciālists-konsultants” attālināto atestāciju ar interneta starpniecību par visiem „1C:Uzņēmums 8” un „1C:Uzņēmums 7.7” platformas un lietojumprogrammu eksistējošiem eksāmeniem veic firma „1C” sadarbībā ar reģionāliem distributoriem un ļauj partneriem atestēt savus darbiniekus bez papildizmaksām braukšanai uz Maskavu.

Rīgā atestācijas notiek firmas „ANDI M” mācību klasē.

Klātienes un attālā eksāmena eksaminācijas uzdevumi sakrīt. Kārtojot eksāmenu distances formātā sarežģītība un izpildes laiks atbilst klātienes eksāmenam. Katram eksaminējamajam tiek sagatavots individuāls eksāmena uzdevums un individuāla informācijas bāze noteiktā uzdevuma risināšanai, kā arī individuāls logins un parole piekļuvei firmas "1C" termināla serverim.

Pirms eksāmena uzdevuma izpildes pretendentam jāizlasa "Eksāmena kārtošanas noteikumus", kurus izsniegs eksāmena organizators, un precīzi jāseko to norādījumiem. Tā kā eksāmena laikā eksaminējamajam nebūs sniegta iespēja uzdot eksaminatoram precizējošus papildjautājumus par uzdevumu, ir paredzēta iespēja pie atbildes pierakstīt komentārus teksta formātā, kuri tiks ņemti vērā eksāmena  vērtējumā.

Izpildīto uzdevumu pārbaudi veic firmas "1C", Mācību Centra Nr.1 eksaminatori, kuri pieņem klātienes eksāmenus "1C:Speciālists” un par rezultātiem tiek ziņots eksāmena organizatoram 5 darba dienu laikā pēc eksāmena. 
Pieteikumi attālinātā eksāmena kārtošanai iesniedzami ne mazāk kā 3 darba dienas pirms eksāmena norises (kopā ar pieteikumu jānosūta pases kopija ar fotogrāfiju un pretendenta datiem). Pieteikumus (pieteikuma forma) un samaksu par atestāciju pieņem organizators SIA „ANDI M”.

Pielaide uz visām atestācijām „1C:Speciālists” tiek dota, ja pretendentam ir sertifikāts "1C:Profesionālis" par atbilstošo konfigurāciju. Sertifikāciju „1C:Profesionālis” jāiziet iepriekš. Sertifikāciju „1C:Profesionālis” var iziet SIA „ANDI M”.
Partneriem, kuriem ir tiesības uz atestācijas apmaksas atvieglojumiem, jānorāda to atestācijas pieteikumā 10. punktā. Apstiprinājumu par iespēju nokārtot atestāciju ar atvieglotiem nosacījumiem izsniedz firma "1C". Eksāmenu kārtošana par "1C:Uzņēmums" platformu un lietojumprogrammām ar atvieglotiem nosacījumiem attiecas uz atkārtota eksāmena kātošanu.

Augstāko un vidējo izglītības iestāžu pasniedzējiem, kuri noslēguši Līgumu par sadarbību ar augstākajām un vidējām izglītības iestādēm, visi „1C:Speciālists” un „1C:Speciālists-konsultants” eksāmeni tiek rīkoti ar atvieglotiem nosacījumiem (obligāti iesniedzot vēstuli no mācību iestādes ar lūgumu atestēt vēstulē uzskaitītos darbiniekus).

Attālinātā eksāmena izmaksas: 

1C:Speciālists – 34,50 EUR (2500 rub.) + PVN 21%, (42,00 EUR ar PVN 21%
1C:Speciālists-konsultants– 49,68 EUR (3600 rub.) + PVN 21%, (60,00 EUR ar PVN 21%

Pēc apmaksas veikšanas, neveiksmīgi nokārtota eksāmena gadījumā, eksaminējamajam tiek dots 1 (viens) mēģinājums pārlikt eksāmenu ar atvieglotiem nosacījumiem. Atkārtoti nokārtot eksāmenu iespējams gan distances formātā, gan klātienē. Attālinātā eksāmena dalībniekiem jābūt līdzi personības apliecībai (pase).


search
SIA “Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.